• phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 - 2018


  hướng dẫn cách tính thuế thu nhập đơn vị lâm thời tính theo quý năm 2017 mới nhất hiện hành theo đúng những quỵ định mới nhất như:

  - Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.
  - Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.
  - Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

  Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
  - Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
  Mới nhất năm 2015:
  - Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (Có hiệu lực: 06/08/2015)

  I. Cách thức tính số thuế TNDN cho DN kê khai theo cách khấu trừ:

  - từ khi ngày 6/8/2015 theo điều một Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ nguồn vốn (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):
  Thuế TNDN phải nộp=(Thu nhập tính thuế-Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có))xThuế suất thuế TNDN


  TRONG ĐÓ:

  A. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

  Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+những khoả lỗ được kết chuyển)


  một. Thu nhập chịu thuế:
  - Là tổng các khoản thu nhập trong khoảng hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất và thu nhập khác.

  phương pháp xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

  Thu nhập chịu thuế=(Doanh thu-giá bán được trừ))+các khoản thu nhập khác

  Trong đó:

  a. Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:
  - Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là đầy đủ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền phân phối nhà cung cấp kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  - ví như DN kê khai thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế: Là doanh thu ko có thuế trị giá gia nâng cao.
  - nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

  b. Các khoản giá thành được trừ

  c. Những khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong những khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết Anh chị em xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế nhé.

  2. các khoản thu nhập được miễn

  3. cách xác định những khoản lỗ

  B. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

  - các DN mang Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
  - các DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 sẽ vận dụng thuế suất 20%)

  Chú ý: những DN mới xây dựng thương hiệu thì kê khai lâm thời tính quý theo thuế suất 22%. chấm dứt năm vốn đầu tư nếu Doanh thu bình quân của những tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

  Chú ý: từ ngày 1/1/2016 trở đi. Những DN trên sẽ ứng dụng mức thuế suất là 20% 

  Chi tiết về những dòng hình DN khác 


  Chú ý: từ khi ngày 15/11/2014 (Tức là trong khoảng quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

  - Hàng quý DN không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Mà chỉ thực hành trợ thì nộp số tiền thuế TNDN của quý giả dụ phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

  Nhưng trong Đó sở hữu một số điểm phải chú ý
  II. Cách thức tính thuế TNDN cho các DN kê khai theo bí quyết trực tiếp:

  - các doanh nghiệp sự nghiệp, đơn vị không hề là DN.
  - DN nộp thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp.

  => các đơn vị trên ví như sở hữu hoạt động buôn bán hàng hoá, dịch vụ sở hữu thu nhậpchịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng ko xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động buôn bán thì kê khai nộp thuế thu nhập đơn vị tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

  + Đối sở hữu nhà cung cấp (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
  Riêng hoạt động giáo dục, y tế, trình diễn nghệ thuật: 2%.
  + Đổi có kinh doanh hàng hoá: 1%.
  + Đối có hoạt động khác: 2%.

  Ví du: tổ chức kế toán Thiên Ưng sở hữu phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà 1 (01) năm là 100 triệu đồng, tổ chức ko xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy công ty chọn lọc kê khai nộp thuế thu nhập công ty tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

  Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 Đồng X 5% = 5.000.000 Đồng.

  Để hiểu rõ hơn Các bạn có thể xem thêm tại điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

  Chú ýDN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp không đồng nghĩa mang việc là sẽ kê khai thuế TNDN trực tiếp. (Muốn kê khai thuế TNDN trực tiếp thì Các bạn phài làm mướn văn gửi lên thuế, thuế đồng ý thì mới được làm nhé.)
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét