• hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi Các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này tổ chức kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK.  phần đông các trường hợp sai sót như: Điều chỉnh nâng cao, giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra…


  lúc phát hiện sơ sót sẽ  hai thời khắc như sau:

  I. Phát hiện sơ sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:

  khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ nguyên sơ thuế:

  phương pháp xử lý:
  không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong.
  (Vì cơ quan thuế sẽ hài lòng tờ khai rốt cuộc trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)


  Ví Dụ: Ngày 18/11/2016 tổ chức kế toán Thiên Ưng nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016. Nhưng tới ngày 19/11/2016 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế.
  Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/11/2016 vậy là xong (Vì hạn nộp tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau).


  II. Phát hiện sơ sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:

  mộtsơ sót không làm cho tác động tới tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

  các lỗi sai như: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, MST công ty …

  phương pháp xử lý: ko lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

  Vào trực tiếp kỳ kê khai sai - > Chọn :"Tờ khai lần đầu" -> Vào phụ lục kê khai sai - > Sửa lại cho đúng. (Lưu tại DN để sau này giải trình).

  Vì: trong khoảng ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật Luật số 71/2014/QH13 thì Anh chị chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà ko cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này Anh chị em không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình lúc quyết toán là được.


  Ví Dụ: Ngày 28/11/2015 công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 bị sai số hóa đơn đầu vào.
  Xử lý: không lập tờ khai bổ sung mà vào trực tiếp tờ khai tháng 5/2015 -> Tích chọn: "Tờ khai lần đầu" -> Vào "Phụ lục 01-2/GTGT" -> Sửa lại cho đúng số hóa đơn là xong -> In ra lưu tại DN.

  giả dụ Cả nhà muốn lặng tâm hơn  thể làm mướn văn để giải trình với thuế, Bạn mang thể xem cái tại đây: 
  dòng công văn giải trình với cơ quan thuế

  haisơ sót tác động tới tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

  các lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

  Lưu ý: Đây là trường hợp kê khai sai nhé, còn ví như là hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì Anh chị xem thêm: phương pháp kê khai hóa đơn điều chỉnh


  cách thức


  Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”, chi tiết như hình bên dưới:


  - Tiếp Đó Các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:  Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”
  Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA chậm triển khai
  (Tức là sai tiêu chí nào, sửa chỉ tiêu đó)
  a. ví như sai sót là hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 mục tiêu là: mục tiêu [23], [24] và [25]. (Như hình trên) Nhớ là phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu nhé.

  Ví Dụ: Tháng 12/2016 Anh chị phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2016 kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu 1.000.000, Thuế GTGT: 100.000.

  phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:
  Vào tờ khai tháng 5/2016 -> tuyển lựa "Tờ khai bổ sung" -> "Lần một" (Nếu là lần đầu).
  Anh chị em điều chỉnh tăng ở 3 tiêu chí như sau (
  Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là Anh chị lấy số tiền ngày nay đang mang ở trên các mục tiêu Đó trên tờ khai và cùng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:
  [23] = 33.077.000 + 1.000.000
  [24] = 3.307.7000 + 100.000
  [25] = một
  .307.7000 + 100.000
  (Vì là đơn vị KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 với thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT tiêu dùng chung. giả dụ là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

  - Tiếp ngừng thi côngĐây Anh chị ấn: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi" -> Tiếp ngừng thi côngĐây xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới.

  b. giả dụ sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên những mục tiêu từ: tiêu chí [29] tới [33]. (Như hình trên)


  Ví Dụ: Tháng 12/2016 Các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2016 kê khai sai một hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: một.000.000, Thuế GTGT là 10%: 100.000.

  cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:
  Vào tờ khai tháng 5/2016 -> chọn lựa "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).

  Anh chị em điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).
  - Cụ thể là Anh chị em lấy số tiền hiện  ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33 (-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:
  [32] = 54.532.453 - một.000.000

  [33] = 54.532.453 - 100.000

  - Sau khi điều chỉnh xong Các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”. Tiếp Đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới.


  c. Còn những trường hợp khác Anh chị cũng khiến như vậy nhé: 
  VD: Sai ở mục tiêu 22 thì sửa trực tiếp ở tiêu chí 22.


  Bước 3: Sau lúc kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong Anh chị em Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới, -> Màn hình sẽ chuyển sang "Phụ lục KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:


  Anh chị em chỉ cần quan tâm tới hai chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: 
  mục tiêu [40] và chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:

  a. ví như tiêu chí [40] < 0 Là giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

  Xử lý:

  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ thuế quan.
  Anh chị mang thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng Các bạn phải theo dõi bên ngoài).
  Chú ýko được nhập vào tiêu chí [38] của kỳ hiện giờ.

  b. giả dụ chỉ tiêu [40] > 0 Là trị giá dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

  Xử lý:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
  Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).


  c. nếu như chỉ tiêu [43] < 0 Là trị giá âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

  Xử lý:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
  Nhập số tiền Đó vào mục tiêu [37] của kỳ hiện tại.


  d. giả dụ chỉ tiêu [43] > 0 Là trị giá dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

  Xử lý:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ thuế quan.
  Nhập số tiền chậm triển khai vào mục tiêu [38] của kỳ hiện tại.


  Ví Dụ: Tháng 4/2016 công ty kế toán Thiên Ưng kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 01/2016. Kết quả sau khi điều chỉnh là khiến nâng cao số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 5.000.000. (Tức là tiêu chí [43] = 5.000.000)

  Xử lý:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
  làm công văn giải trình (nếu có).
  Nhập số tiền ở chỉ tiêu [43] = 5.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 01/2016 vào chỉ tiêu [38] của tháng 4/2016.
  tương tự là Cả nhà đã kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT xong!


  Chú ý: các hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà sở hữu thể kê khai vào kỳ ngày nay và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước lúc Cơ thuế quan  quyết định thanh – kiểm tra).
  Vd: Tháng 11/2016 đơn vị kế toán Thiên Ưng phát hiện  một hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 5/2016 chưa kê khai. Thì ko cần lập tơ khai bổ sung mà kê khai trực tiếp vào Tờ khai tháng 11/2016.

  những hóa đơn đầu ra bỏ sót thỉ phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn chậm triển khai.
  Vd: Tháng 11/2016 công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện mang một hóa đơn GTGT đầu ra của tháng 5/2016 bỏ sót. Thì phải lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 5/2016. (Cách kê khai bổ sung như trên)
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét