• bí quyết tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017- 2018 mới nhất

  hướng dẫn phương pháp tính thuế TNCN năm 2017 mới nhất, đối sở hữu các khoản thu nhập từ: lương thuởng, tiền công, phụ cấp của những cá nhân cư trú sở hữu thỏa thuận lao động > 3 tháng và < 3 tháng.  I. Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú > 3 tháng:

  - Căn cứ để tính thuế TNCN đối mang thu nhập trong khoảng lương thuởng, tiền công, buôn bán là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần.

  - những trường hợp tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần gồm: giao kèo cần lao > 3 tháng (kể cả trường hợp thỏa thuận trong khoảng 3 tháng trở lên tại phổ thông nơi, các tư nhân ký hợp đồng > 3 tháng nhưng thôi việc trước lúc kết thúc hợp đồng lao động)

  - thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả. VD: Trả lương tháng 12/2015 vào ngày 5/1/2016 thì tính thuế TNCN vào tháng 1/2/2016.

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

  Thuế TNCN phải nộp=Thu nhập tính thuếXThuế suất

  TRONG ĐÓ:

  A. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

  Trong đó:
  1. Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - những khoản được miễn thuế

  1.1) Tổng thu nhập: Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: lương bổng, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất lương thuởng, tiền công, bao gồm cả những khoản phụ cấp, trợ cấp...


  1.2) Các khoản được miễn thuế bao gồm:

  a) Tiền ăn giữa ca, ăn trưa ko vựt quá: 680.000/ Tháng (Nếu DN tự nấu bếp, tậu suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì sẽ được miễn hầu hết, tức thị ko kể vào thu nhập chịu thuế TNCN)

  VD: đơn vị bạn chi phụ cấp tiền an ca là 700.000 Đ/tháng. Thì được miễn 680.000, Còn (700.00 - 680.000 = 20.000 Sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).
  - doanh nghiệp bạn chi phụ cấp ăn ca là 450.000 Đ/tháng thì chỉ được miễn 450.000 Thôi nhé)

  Chú ý: bắt đầu từ ngày 15/10/2016 theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì đã nâng cao lên: không vượt quá 730.000 Đồng/người/tháng

  b) Tiền phụ cấp y phục không quá 5.000.000/Năm.(Nếu bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ).

  VD: công ty bạn chi tiền phụ cấp trang phục là 4.500.000/Năm/người thì sẽ được miễn rất nhiều
  - nếu như chi 5.500.000/Năm/người thì được miễn 5.000.000/Năm/người, còn (5.500.000 - 5.000.000 = 500.000 Sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).
  - giả dụ công ty bạn chi bằng hiện vật (Mua áo xống... Về cho nhân viên) thì sẽ ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

  c) Mức khoán chi phụ cấp điện thoại, công tác phí theo quy chế Cty:
  "Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
  đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối sở hữu 1 số trường hợp như sau:

  đ.4.2) Đối với công nhân khiến cho việc trong những đơn vị buôn bán, những văn phòng đại diện: mức khoán chi ứng dụng phù hợp có mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập đơn vị.&Quot;

  -> hiện tại thì Luật thuế TNDN chưa quy định việc này. Nên khoản này được thực hành theo quy định, quy chế của doanh nghiệp.
  VD: công ty bạn vun đắp quy chế là Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên kinh doanh là 200.000K/tháng thì khoản này được miễn thuế.

  d) Tiền trả thay thuê nhà ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo)
  Theo Công văn 801/TCT-TNCN ngay 2/3/2016:

  "- Khoản tiền thuê nhà, điện nước và những nhà sản xuất dĩ nhiên (nếu có) đối sở hữu nhà ở do công ty dùng cần lao trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả thay nhưng ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế nảy sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và nhà sản xuất cố nhiên (nếu có)) tại doanh nghiệp không phân biệt nơi trả thu nhập.
  - những khoản phụ cấp, trợ cấp ko kể vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền ban hành làm cho cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN trong khoảng lương thuởng, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế.&Quot;


  VD: viên chức A có tổng thu nhập chịu thuế là 10.000.000 (Chưa bao gồm tiền thuê nhà) và tổ chức hỗ trợ tiền thuê nhà 5.000.000/Tháng. Thì tính vào thu nhập chịu thuế tối đa là: 10.000.000 X 15% = 1.500.000 (Thu nhập được miến thuế = 5.000.000 - 1.500.000 = 3.500.000)

  e) Tiền khiến cho thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so mang ngày thường nhật.
  VD: làm ban ngày được 40.000 Đ/h nhưng làm cho thêm giờ ban đêm được 60.000 Đ/h. Thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 - 40.000 = 20.000Đ/h.

  f) Khoản tiền nhận được do tổ chức, tư nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình công nhân theo quy định chung của đơn vị, cá nhân trả thu nhập và thích hợp sở hữu mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN”.
  -> Theo Luật thuế TNDN quy định thì: Tổng số chi sở hữu thuộc tính phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tiễn thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
  - các khoản phúc lợi khác Anh chị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nhé.

  2. Những khoản giảm trừ bao gồm:

  + Giảm trừ gia cảnh:
  - Đối có người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
  - Đối sở hữu mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.( Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh)

  + các khoản bảo hiểm bắt buộc: Theo tỷ lệ năm 2015 như sau: BHXH (8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong 1 số ngành nghề đặc biêt.

  + các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.

  B. Thuế suất:

  - Thuế suất thuế TNCN được ứng dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

  BậcThu nhập tính thuế /thángThuế suấtTính số thuế phải nộp
  bí quyết 1phương pháp 2
  1tới 5 triệu đồng (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT5% TNTT
  2Trên 5 trđ tới 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT - 0,25 trđ
  3Trên 10 trđ tới 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT - 0,75 trđ
  4Trên 18 trđ đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT - một,65 trđ
  5Trên 32 trđ đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT - 3,25 trđ
  6Trên 52 trđ đến 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 phần trăm TNTT - 5,85 trđ
  7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT - 9,85 trđ

  Sau đây doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng xin lấy một thí dụ để Các bạn hình dung rõ hơn về cách thức tính thuế TNCN: 

  Ví dụ: Ông Mạnh làm cho việc tại doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng. Tháng 3/2015 ông được nhận những khoản thu nhập như sau:
  - Lương theo ngày công khiến cho việc: 40.000.000 (Trong chậm tiến độ lương cơ bản là 6.000.000, Đây là mức lương mà Ông Mạnh tham dự BHXH). Chú ý: Sang năm 2016: Mức lương tham dự BHXH là: Mức lương ghi trong giao kèo cần lao và phụ cấp)
  - Tiền thưởng: 500.000
  - Phụ cấp ăn trưa: 500.000
  - Phụ cấp điện thoại: 200.000
  (Các khoản tiền thưởng, phụ cấp... Đã được quy định trong quy chế của Công ty)
  Ngoài ra: Ông Mạnh nuôi hai con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

  Xem thêm: cách thức đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  cách tính thuế TNCN phải nộp trong tháng 3/2015 của Ông Mạnh như sau:


  1. Tính thu nhập chịu thuế của Ông Mạnh:

  Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - những khoản được miễn thuế:

  - Tổng thu nhập = 40.000.000 + 500.000 + 500.000 + 200.000 = 41.200.000
  - những khoản được miễn = 500.000 (Phụ cấp ăn trưa) + 200.000 (Phụ cấp điện thoại) = 700.000
  => Tính thu nhập chịu thuế = 41.200.000 - 700.000 = 40.500.000

  2. Tính các khoản giảm trừ của Ông Mạnh:

  - Bản thân 9.000.000
  - 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 = 7.200.000
  - các khoản bảo hiểm:
  + BHXH (8%) = 6.000.000 X 8% = 480.000
  + BHYT(1,5%) = 6.000.000 X một,5% = 90.000
  + BHTN (1%) = 6.000.000 X 1% = 60.000
  - Tổng các khoản bảo hiểm = 480.000 + 90.000 + 60.000 = 630.000
  => Tổng các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 7.200.000 + 630.000 = 16.830.000

  3. Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là:

  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - những khoản giảm trừ
  = 40.500.000 - 16.830.000 = 23.670.000

  tương tự: Thu nhập của ông Mạnh là thuộc Bậc 4: "Trên 18 trđ đến 32 trđ"

  Sau khi đã xác định thu nhập tính thuế của Ông Mạnh thì Anh chị em sẽ tính được số thuế TNCN mà Ông Mạnh phải nộp cụ thể như sau:

  4. Tính thuế TNCN phải nộp của Ông Mạnh (Có hai cách):

  phương pháp 1: Tính theo phương pháp phổ thông: 
  - Tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần: (Anh chị Nhìn vào biểu thuế lũy tiến từng phần bên trên nhé)

  - Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là: 23.670.000 Tương tự với 4 bậc như sau:

  Bậc 1: Thu nhập tính thuế: (đến 5 triệu đồng) X thuế suất 5%:
  = 5.000.000 &Times; 5% = 250.000
  Bậc 2: Thu nhập tính thuế: (trên 5 triệu tới 10 triệu) X thuế suất 10%:
  = (10.000.000 &Ndash; 5.000.000) &Times; 10% = 500.000
  Bậc 3: Thu nhập tính thuế: (trên 10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%:
  (18.000.000 &Ndash; 10.000.000) &Times; 15% = một.200.000
  Bậc 4: Thu nhập tính thuế: (trên 18 triệu tới 32 triệu) X thuế suất 20%:
  (23.670.000 &Ndash; 18.000.000) &Times; 20% = một.134.000

  => Số thuế TNCN Ông Mạnh phải nộp trong tháng 3/2015 là:
  = 250.000 + 500.000 + Một.200.000 + 1.134.000 = 3.084.000

  phương pháp 2: Tính theo cách thức rút gọn:

  - Ta có: Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là 23.670.000: Anh chị Quan sát (Bậc 4 và Cột: cách 2) trên bảng Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên Anh chị em sẽ thấy: Thuộc bậc 4 (Trên 18 trđ tới 32 trđ )

  - Theo công thức ở (Cột: cách thức 2) ta sẽ có:

  Số thuế TNCN phải nộp = 20% TNTT - một,65 trđ = (20% X Thu nhập tính thuế) – một.650.000 = ( 20% X 23.670.000) - 1.650.000 = 
  3.084.000


  - Sau khi đã tính được số thuế TNCN phải nộp ta tiến hành kê khai, chi tiết Anh chị xem tại đây: phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân

  II. Bí quyết tính thuế TNCN cần lao < 3 tháng (Thời vụ):

  - các doanh nghiệp, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho tư nhân trú ngụ ko ký hợp đồng cần lao hoặc thỏa thuận cần lao dưới ba (03) tháng mang tổng mức trả thu nhập trong khoảng hai triệu (2.000.000) Đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  VD: doanh nghiệp bạn thỏa thuận lao động có một viên chức A thời kì là 2 tháng, mỗi tháng trả thu nhập 3.000.000 Và phụ cấp tiền ăn là 300.000 (Trương hợp cần lao thời vụ thì tiền ăn ca ko được miễn giảm thuế TNCN nhé)

  bí quyết tính thuế TNCN lao động thời vụ như sau:

  Thuế TNCN phải nộp = (3.000.000 + 300.000) X 10% = 330.000

  => lúc khấu trừ thuế TNCN của họ: tư nhân có quyền đề nghị tổ chức, tư nhân trả thu nhập cấp chứng trong khoảng khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong 1 kỳ tính thuế.

  - ví như cá nhân chỉ có độc nhất vô nhị thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước lượng tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau lúc trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì cá nhân mang thu nhập khiến cho cam kết(theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92) gửi đơn vị trả thu nhập để công ty trả thu nhập khiến cho căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

  ->Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, công ty trả thu nhập không khấu trừ thuế. chấm dứt năm tính thuế, đơn vị trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của các cá nhân chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành dĩ nhiên văn bản hướng dẫn về điều hành thuế) và nộp cho cơ thuế quan. cá nhân làm cho cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện với sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  tư nhân khiến cam kết 02/CK-TNCN phải đăng ký thuế và mang mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét