• Tuyển Kế Toán Tổng Hợp (Lương $200 - $250)

  Dịch vụ kế toán hà nội giới thiệu thông tin tuyển dụng của: HỆ THỐNG NHÀ HÀNG SEN - Hà Nội cần tuyển Kế Toán Tổng Hợp (Lương $200 - $250).


  Mô tả công việc:

  - Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và dữ liệu tổng hợp.
  - Theo dõi và kiểm tra các định khoản nghiệp vụ khi phát sinh.
  - Kiểm tra sát sao sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và số liệu tổng hợp.
  - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng không với báo cáo chi tiết.
  -Theo dõi tình hình công nợ khối văn phòng công ty, quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Xác định cụ thể và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý các công nợ phải thu khó đòi của công ty.
  - Hạch toán chi phí, thu nhập, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và các báo cáo thuế khối văn phòng CT, và lập quyết toán cho văn phòng công ty.
  - In ấn sổ chi tiết và tổng hợp của khối văn phòng, sau đó tổng hợp lại theo yêu cầu của công ty.
  - Lập báo cáo tài chính từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết khác.
  - Hướng dẫn công tác xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
  - Tham gia, phối hợp với công tác kiểm tra và kiểm kê ở các đơn vị cơ sở.
  - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán khi được yêu cầu.
  - Thay đổi và cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
  - Cung cấp đầy đủ số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi được yêu cầu.
  - Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ và số liệu cho cơ quan thuế; kiểm toán, thanh tra theo yêu cầu chỉ đạo của phụ trách văn phòng KT- TV.
  - Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến.
  - Lưu trữ các dữ liệu kế toán theo quy định cụ thể.


  JOB REQUIREMENTS

  - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - tài chính
  - Có nghiệp vụ kế toán tốt, có khả năng tổng hợp và nắm vững các chế độ kế toán.
  - Có kiến thức cơ bản về công nghệ, quy trình sản xuất của công ty.
  - Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm excel, phần mềm kế toán.
  - Tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  - Biết tổng hợp, phân tích báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ chính xác và đúng quy định đề ra.

  Nộp hồ sơ online tại: https://www.vietnamworks.com/tuyen-ke-toan-tong-hop-luong-hap-dan-2-834259-jd

 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét