• Quyết toán thuế là gì?

  Quyết toán thuế là gì?

  Dịch vụ kế toán ACB
  Xin chào các bạn!
  Hôm nay Dịch vụ kế toán thuế ACB sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem quyết toán thuế là gì?.
  Đối với một doanh nghiệp bình thường thì Quyết toán thuế là sau 5 năm. Còn những Doanh nghiệp lớn thời hạn này sẽ ngắn hơn, có khi 1 năm 1 lần.
  Khi Quyết toán thuế cơ quan thuế sẽ kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thuế và đối chiếu với cơ sở dữ liệu do Doanh nghiệp cung cấp.
  Trong trường hợp nội dung kê khai thuế của doanh nghiệp không đúng, thì cơ quan thuế sẽ cho doanh nghiệp 10 ngày để kiểm tra hoàn chỉnh lại hồ sơ để giải trình với cơ quan thuế.
  Nếu doanh nghiệp không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế muốn kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và Doanh nghiệp phải giải trình đầy đủ với cơ quan thuế.
  Như vậy, nội dung của quyết toán thuế đã khai báo của doanh nghiệp phải khớp với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan. Đây là cơ sở sở để cơ quan thuế thanh tra với các hồ sơ thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp.
  Có thể thấy Quyết toán thuế là một công việc rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc này đòi hỏi kế toán của doanh nghiệp phải giỏi và hiểu biết kỹ càng về luật thuế có như thế thì doanh nghiệp sẽ tránh sai sót trong quá trình kê khai thuận lợi cho công việc Quyết toán thuế cũng như tránh việc bị phạt do làm sai hồ sơ

 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét